Почела са радом „Мала школа“

    У нашој установи 1.марта ове године са радом традиционално је почела „Мала школа“  за будуће првачиће. Ријеч је о тромјесечној припреми малишана, за основну школу и оно што их очекује у ђачким клупама.
    „Мала школа“ представља посебан облик организовања дјеце за полазак у школу, којом се обухватају садржајно методичке промјене, примјерене савременим потребама предшколске дјеце. Понуђен је квалитетан васпитно-образовни садржај усмјерен ка подстицају развоја потенцијала предшколаца. Овакав вид припреме за школу омогућава полазницима задовољавање примарних дјечијих потреба, колико је то могуће током боравка у малој школи. Простор и опрема за рад усклађен је са хигјенским захтјевима  као и педагошко-методичким стандардима потребним за несметано одвијање програма. Обезбјеђено је довољно површине за рад са дјецом, прикладан намјештај као и одговарајућа опрема и дидактичка средства.
    Укупно 66-еро малишана биће распоређено у  три васпитно-образовне групе у објектима Брегови, Полице и Горица.