О нама

Јавна установа за предшколско васпитање и образовање дјеце ,,Наша радост“ Требиње, са овим називом, основана је 1996. године, Одлуком скупштине општине Требиње.
Рад Установе заснован је на Закону о предшколском васпитању и образовању Републике Српске (,,Сл.гласник РС“, број: 119/08, 1/12) Програму рада предшколског васпитања и образовања Републике Српске (2007.год.), те другим подзаконским и нормативним актима којима је регулисана ова област у локалној заједници, као и унутрашњим актима ове Јавне установе.
Предшколско васпитање на подручју града Требиња има знатно дужу традицију, временом мјењајући организацију рада и називе. Забиљежено је да је прва институција за предшколско васпитање дјеце формирана давне 1914. године у згради четвороразредне Основне школе.

Због ратних дешавања радило се са прекидима мјењајући зграде и називе : ,,Крш бр.1″ до 1966.године; ,,Забавиште“ до 1974.године, а 04.октобра 1974.године изграђен је Дјечији вртић у насељу Брегови гдје се и данас налази. Октобра 1981. године Дјечији вртић добио је још један објекат у насељу Полице, а 01.10.2012.године отвара се још један објекат у насељу Горица. Васпитно образовни рад Установе реализује се у 3 објекта: ,,Брегови“, ,,Полице“ и,,Горица“ чиме су у потпуности задовољене потребе за предшколским васпитањем и образовањем дјеце на подручју града Требиња.Тренутно Јавна установа располаже капацитетом за око 460 васпитаника и то у објекту Брегови око 200, објекту Полице око 140, објекту Горица око 120 васпитаника. Јавна установа за предшколско васпитање и образовање ,,Наша радост“ је установа чија је основна дјелатност васпитање, образовање, њега и заштита здравља дјеце предшколског узраста, што је чини установом од посебног значаја.