ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце '' НАША РАДОСТ'' Требиње, обавјештава заинтересоване родитеље да је у току упис дјеце у млађу јасличку групу ( 1-2 год), а која ће се реализовати од 01.04.2017. у објекту Полице.
Такође, овом приликом обајештавамо да ће наша установа у наредном периоду организовати и продужени боравак. Овакав организовани облик рада ће се реализовати у сва три објекта Брегови, Полице и Горица уколико се упише довољан број дјеце за формирање једне васпитно-образовне групе по објекту. Право на упис имаће дјеца узраста од 3-7 година. Продужени боравак ће се реализовати у временском интервалу од 14-20 h. Сви заинтересовани родитељи могу да се јаве у Стручну службу у објекту Брегови ради уписа који ће се вршити на основу извода из Матичне књиге рођених.

ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Slider